Do správy napíšte čo najviac informácií o vašom prípade. Taktiež uveďte okres, názov katastrálneho územia, čísla listov vlastníctva, čísla parciel a mená vlastníkov, ktorých sa daná záležitosť týka. Bez uvedenia týchto údajov si vyhradzujeme právo neodpovedať.
GENEA s.r.o.
Novozámocká 214
949 05 Nitra